แผ่นฉนวนสำเร็จรูป Sandwich Panel กับการตอบโจทย์อุตสาหกรรมต่าง

PRODUCTS

Products

 
ห้องเย็นกันไฟ FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech

ห้องเย็นกันไฟ FIWall i370
PIR แท้ๆ by Wall Tech

Feature

 • อุณหภูมิที่ใช้งานตั้งแต่ -60 องศาเซลเซียส ถึง 100 องศาเซลเซียส
 • แผ่นฉนวนกันความร้อน และ หลังคากันความร้อน FIWall i370 เป็นแผ่นฉนวนกันความร้อน Polyisocyanurate (PIR) แท้ๆ by Wall Tech ที่มีค่า Index มากกว่า 350 ระบบ ZIP-LOCK ที่สามารถกันไฟ ไร้ควัน
 • ราคาถูกกว่าฉนวนกันความร้อน PIR นำเข้าถึง 40%

read more

 

 

ห้องกันไฟ "Rockwool ใยแนวตั้ง" WALLROC ผ่านการทดสอบการกันไฟระดับโลก FM Approvals

ห้องกันไฟ "Rockwool ใยแนวตั้ง" WALLROC
ผ่านการทดสอบการกันไฟระดับโลก
FM Approvals

Feature

 • อุณหภูมิที่ใช้งานตั้งแต่ 20 องศาเซลเซียสขึ้นไป ถึง 100 องศาเซลเซียส
 • แผ่นฉนวนกันไฟ WALLROC เป็นแผ่นฉนวนใยหิน "Rockwool ใยแนวตั้ง" ผ่านการทดสอบมาตรฐานการกันไฟระดับโลก FM Approvals เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย
 • กันความร้อน ลดอุณหภูมิได้ถึง 55% ดูดซับกันเสียง สามารถลดเสียงได้ถึง 27 db (STC) และลดการสะท้อนของเสียงได้ 44% (NRC) กันไฟได้นานกว่า 4 ชม.

read more

 

 

ห้องเย็น (Cold Storage Room)

ห้องเย็น (Cold Storage Room)

Feature

 • อุณหภูมิห้องเย็น -18 องศาเศลเซียส
 • ผนังห้องเย็น คือ แผ่นฉนวนสำเร็จรูป Sandwich Panel
 • สามารถใช้แผ่นฉนวนกันไฟ FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech หรือ แผ่นฉนวนกันความร้อน
  พอลิสไตรีน (EPS)

read more

 

 

ห้องฟรีส ตู้ฟรีซ (ฺBlast Freezer)

ห้องฟรีส ตู้ฟรีซ (ฺBlast Freezer)

Feature

 • อุณหภูมิห้องฟรีส ตู้ฟรีซ -40 องศาเซลเซียส
 • ผนังห้องฟรีส คือ แผ่นฉนวนสำเร็จรูป Sandwich Panel
 • สามารถใช้แผ่นฉนวนกันไฟ FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech หรือ แผ่นฉนวนกันความร้อน
  พอลิสไตรีน (EPS)

read more

 

 

ห้องไลน์ผลิต (Processing Room)

ห้องไลน์ผลิต (Processing Room)

Feature

 • อุณหภูมิถูกควบคุมที่ 18 องศาเศลเซียส
 • ผนังห้องไลน์ผลิต เป็น แผ่นฉนวนสำเร็จรูป Sandwich Panel
 • สามารถเลือกแผ่นฉนวนได้ทั้ง แผ่นฉนวนกันไฟ FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech
 • หรือ แผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool WALLROC  หรือ แผ่นฉนวนกันความร้อน พอลิสไตรีน (EPS)

read more

 

 

คลังสินค้า และ ศูนย์กระจายสินค้า (Warehouse and DC)

คลังสินค้า และ ศูนย์กระจายสินค้า (Warehouse and DC)

Feature

 • อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20 องศาเซลเซียส ถึง 25 องศาเซลเซียส
 • ผนังห้องคลังสินค้า คือ แผ่นฉนวนสำเร็จรูป Sandwich Panel
 • สามารถเลือกแผ่นฉนวนได้ทั้ง แผ่นฉนวนกันความร้อน กันไฟ ไร้ควัน FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech
 • หรือ แผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool WALLROC

read more

 

 

ห้องคลีนรูม (Clean Room)

ห้องคลีนรูม (Clean Room)

Feature

 • อุณหภูมิห้องคลีนรูม 22 องศาเซลเซียส
 • ผนังห้องคลีนรูม คือ แผ่นฉนวนสำเร็จรูป Sandwich Panel
 • สามารถเลือกแผ่นฉนวนได้ทั้ง แผ่นฉนวนกันความร้อน กันไฟ ไร้ควัน FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech หรือ แผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool WALLROC หรือ แผ่นฉนวนกันความร้อน พอลิสไตรีน (EPS)

read more

 

 

ห้องอบ (Oven Room)

ห้องอบ (Oven Room)

Feature

 • อุณภูมิอยู่ระหว่าง 80 องศาเศลเซียส ถึง 100 องศาเศลเซียส
 • ผนังห้องอบ คือ แผ่นฉนวนสำเร็จรูป Sandwich Panel
 • สามารถใช้แผ่นฉนวนกันไฟ FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech หรือ แผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool WALLROC

read more