PIR Sandwich Panel Advantages

1. แผ่นฉนวนสำเร็จรูป วอลล์เทค สามารถกันความร้อน รักษาความเย็นได้ดี

 • เนื่องจากแผ่นฉนวนสำเร็จรูปมีค่าการนำความร้อนและการส่งผ่านความร้อนที่ต่ำ จึงช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอก รักษาความเย็นภายใน ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการทำงาน หรือ อยู่อาศัย

2. มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน

 • แผ่นฉนวนสำเร็จรูป วอลล์เทค ได้รับมาตรฐาน USDA (United States Department of Agriculture) จึงมั่นใจได้ถึงความสะอาดและถูกสุขลักษณะ
  เป็นตรารับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของสหรัฐอเมริกา - See more at: http://www.jiraorganicbykatt.com/2016/01/usda-organic.html#sthash.leg9bda0.dpuf
  เป็นตรารับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของสหรัฐอเมริกา - See more at: http://www.jiraorganicbykatt.com/2016/01/usda-organic.html#sthash.leg9bda0.dpuf
  เป็นตรารับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของสหรัฐอเมริกา - See more at: http://www.jiraorganicbykatt.com/2016/01/usda-organic.html#sthash.leg9bda0.dpuf
  เป็นตรารับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของสหรัฐอเมริกา - See more at: http://www.jiraorganicbykatt.com/2016/01/usda-organic.html#sthash.leg9bda0.dpuf

3. มีความแข็งแรงทนทานและอายุการใช้งานยาวนาน

 • มีความแข็งแรงสูง ด้วยรอยต่อแผ่นฉนวนสำเร็จรูประบบ Z-Lock ทำให้แผ่นฉนวนเชื่อมต่อติดกันแนบสนิทกว่าระบบอื่นๆ จึงทำให้มีโครงสร้างของแผ่นฉนวนที่สมบูรณ์กว่า
 • เนื่องจากแผ่นฉนวนสำเร็จรูป วอลล์เทค สามารถต้านทานการกัดกร่อนต่อความร้อน ความเย็น กรดด่าง สารเคมี และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 20 ปี ซึ่งเหมาะกับสภาพภูมิอากาศประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

4. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 • ประหยัดค่าโครงสร้างเนื่องด้วยแผ่นฉนวนสำเร็จรูป วอลล์เทค มีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้ดี จึงไม่จำเป็นต้องวางโครงสร้างเสาถี่แบบผนังทั่วไป
 • ประหยัดค่าทำสี เนื่องจากผ่านทำการทำสีมาตรฐานแล้วจากโรงงาน
 • สะดวกต่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตัวอาคาร เพราะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก
 • แผ่นฉนวนสำเร็จรูป วอลล์เทค ช่วยลดความเสื่อมของระบบปรับอากาศ จึงส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า

5. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • แผ่นฉนวนสำเร็จรูป วอลล์เทค ปราศจากสาร CFCs  ป้องกันการเกิด Green House Effect จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6. ตอบสนองการใช้งานทุกวัตถุประสงค์

 • แผ่นฉนวนสำเร็จรูป วอลล์เทค เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ ที่เข้าสู่ระบบคุณภาพ GMP หรือ HACCP (Food Industries for GMP or HACCP) หรือ สำหรับใช้เป็นแผ่นผนังห้อง แผ่นหลังคา แผ่นฝ้าเพดาน บ้าน อาคาร สำนักงานเคลื่อนที่ ผนังห้องซูปเปอร์มาเก็ตและคอนวีเนี่ยนสโตร์