CERTIFICATES

EX FI 006 [Test Report] FIWall BS 476 (0.6 BMT, 200 mm thick) Rev.00
FIWall i370 PIR Sandwich Panel BS 476
 

BS-476

คือการประเมินพฤติกรรมของชิ้นงานก่อสร้างอาคารเมื่อต้องผ่านเงื่อนไขความร้อนและความดันที่ระบุไว้ วิธีการนี้เป็นวิธีการวัดความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิสูงโดยการกำหนดเกณฑ์ที่สามารถกำหนดความสามารถในการแบกรับภาระความสามารถในการกันไฟและความสามารถในการถ่ายเทความร้อน (ฉนวน)

  • มาตรฐาน: BS476-20: การทดสอบอัคคีภัยเกี่ยวกับวัสดุและโครงสร้างอาคาร
  • มาตรฐาน: BS476-22: การทดสอบการทนไฟบนวัสดุก่อสร้างและโครงสร้าง

แผ่นฉนวนกันความร้อน กันไฟ ไร้ควัน FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech ผ่านการทดสอบการกันไฟมาตรฐาน BS-476 Part 20 & 22 ทนไฟได้นานกว่า 2 ชม. ทั้งความหนาแผ่น 100 mm. และ 200 mm.

 
 
แผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool WALLROC ผ่านการทดสอบมาตรฐานการกันไฟระดับโลก FM Approvals
แผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool WALLROC ผ่านการทดสอบมาตรฐานการกันไฟระดับโลก FM Approvals
 
 

FM Approvals

FM Approvals เป็นสถาบันที่ให้การรับรองด้านการกันไฟของสินค้าประเภท Building Material โดยเฉพาะ
โดยสถาบันนี้อยู่ที่อเมริกาและเป็นสถาบันที่ได้การยอมรับจากทั่วโลก

แผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool WALLROC by Wall Tech ผ่านการทดสอบการกันไฟตามมาตรฐาน
FM Approvals เป็นรายแรกในประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
 

ใบ Certificate รับรองโดย บริษัท ร็อควูล ประเทศไทย จำกัด

ใบ Certificate รับรองโดย บริษัท ร็อควูล ประเทศไทย จำกัด

 
 

คิดค้น ผลิตและพัฒนาเส้นใย Rockwool สูตรพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ

Wall Tech ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตเส้นใยหิน Rockwool ชั้นนำระดับโลก พัฒนาเส้นใยสูตรพิเศษสำหรับ WALLROC โดยเฉพาะ ฉนวนกันความร้อน Rockwool สูตรพิเศษ ลิขสิทธิ์ของทางบริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด แต่เพียงผู้เดียว

 
ISO9001:2015
ISO 9001:2015
 

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 เป็นระบบคุณภาพที่ใช้ในการประกันคุณภาพและการบริหารกระบวนการต่างๆ ในองค์กร ระบบคุณภาพ ISO9001:2015 ไม่เพียงแต่เป็นระบบคุณภาพที่ใช้ได้เฉพาะในโรงงานผลิตสินค้าเท่านั้น ยังสามารถนำไปใช้ได้กับธุรกิจการบริการอื่นๆ ได้อีกด้วย หากแต่เป็นระบบคุณภาพที่มีการนำไปใช้และปฏิบัติตามมากที่สุดในโลก

ความแตกต่างระหว่างระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 กับระบบมาตรฐานอื่นๆ

  • ISO 9001:2015 เป็นการวางและจัดตั้งระบบพื้นฐานด้านคุณภาพขององค์กรมากกว่าที่จะเน้นที่ความดีเลิศทุกประการของระบบ และไม่ยากต่อการนำไปปฏิบัติ
  • เป็นระบบคุณภาพที่ก่อกำเนิดขึ้น และเรียกร้องให้มีโดยกลุ่มร่วมยุโรป

วอลล์เทคได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 version 2015 จากบริษัท TUV Nord (ประเทศไทย) ซึ่งให้การรับรองแก่วอลล์เทคว่ามีการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตและมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
 

Wall Tech ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด ได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งหมาย

Green Industry Certificate
 
 

นโยบายคุณภาพ

“เราจะยึดมั่นสู่ความเป็นเลิศ ด้านเทคโนโลยีของแผ่นฉนวนและการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้า และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง”

 

1 เดียวในไทยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรประตูรางเลื่อนและล้อ
Hygienic Smooth & Silent อย่างถูกต้อง

อนุสิทธิบัตรประตูห้องเย็น รางเลื่อนและล้อ Wall Tech
 

ประตูห้องเย็น รางเลื่อนและล้อ Wall Tech นวัตกรรมใหม่ของประตูห้องเย็นคุณภาพระดับโลก ที่ได้ถูกพัฒนาให้มีความลื่นของระบบรางเลื่อนและล้อ สะดวกสบายไม่เปลืองแรงในการเปิด และไม่เกิดเสียงรบกวนขณะใช้งาน ในราคาที่ถูกกว่าประตูห้องเย็นนำเข้าถึง 30%

 
 

การเรียกหน่วยความหนาผลิตภัณฑ์ของ Wall Tech
จากนิ้ว (inch) เป็นมิลลิเมตร (milimeter)

แก้ไขเปลี่ยนแปลงหน่วยการเรียกความหนาของผลิตภัณฑ์แผ่นฉนวนกันความร้อนสําเร็จรูป จากเดิมใช้หน่วยเรียกเป็นนิ้ว (inch) เปลี่ยนเป็นมิลลิเมตร (millimeter)
 
 

คลิกที่รูป เพื่อขยายใหญ่

 
 

ระบบ ERP

ERP Sotfware คือ ซอฟต์แวร์ที่มีการรวบรวม หรือ ผนวกฟังก์ชันงานทั้งหมดในองค์กร หรือ มีการเชื่อมโยงในส่วนของโมดูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยมีการทำงานในลักษณะแบบเรียลไทม์ และ ERP Sotfware จะได้รับการออกแบบมาบนพื้นฐานของวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนั้นๆ

วอลล์เทค มีนโยบายการพัฒนาระบบการบริหารภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงลงทุนระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบการบริหารฐานข้อมูลโดยการเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงาน เข้าหากันแบบ Real Time โดยเลือกใช้ Software ของ SAP เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม