ประมวลภาพบรรยากาศในงาน   Wall Tech Group  ฉลองครบรอบ 16 ปี พร้อมความสำเร็จผลิตแผ่น  Z- Lock ที่ 1,000,000 ตร.ม
copyright @ 2008 - 2009 wtg.co.th All Rights Reserved