ลูกค้าสามารถมั่นใจในแผ่นฉนวนกันความร้อน WALLROC เพราะเราคือรายเดียวในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน FM Approved จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน BS-476 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงใบรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำอีกมากมาย